search
close

נזקים אשר נגרמו בשל מגוון אירועים

רכישה של דירה, חדשה מקבלן או מיד שניה, היא בעבור מרבית האנשים עסקת הרכישה הגדולה ביותר שיבצעו והנכס היקר ביותר אשר עומד לרשותם. ביטוח הדירה נועד להגן על בעליה מאירועים שונים, החל מנזקי ומאסונות טבע, וכלה באירועי פשיעה, וונדליזם ונזקים שהתרחשו בתום לב.

ביטוח דירה הוא מונח כוללני לסדרה של ביטוחים  שונים אשר נועדו להגן על בעל הדירה מפני אירועים שונים. בין הביטוחים המוכרים בתחום:

ביטוח מבנה- ביטוח מבנה נועד לבטח ולהעניק כיסוי ביטוחי מפני נזקים אשר עשויים להתקיים למבנה עצמו בנסיבות שונות. הביטוח מספק כיסוי למבנה ולקונסטרוקציה, ולמערכות נלוות דוגמת מערכת החשמל, מערכות סולאריות, מערכת הביוב והאינסטלציה, איטום וגג, שערים, גדרות ועוד.

הביטוח יספק כיסוי מפני נזקים אשר נגרמו בשל מגוון אירועים:

 

  • שריפות ואירועי אש
  • רעידת אדמה
  • נזקי טבע
  • סערות
  • סופות
  • הצפות
  • נזקים מבניים כתוצאה מאירוע פלילי/חבלני

 

ביטוח מבנה נכון לרכוש בסכום הכולל את ערך הדירה תוך הפחתת שווי הקרקע, כיסוי אשר מבטיח פיצוי מקסימלי במקרה של אירועי קצה ועד להרס מוחלט.

מימוש הביטוח: בעת אירוע אשר מצריך את מימוש הביטוח, ניתן יהיה להביא למימוש הביטוח באמצעות נותני השירות מטעם חברת הביטוח, או לחילופין, על ידי אנשי מקצוע מטעמו של בעל הנכס, במנגנון של תשלום וקבלת החזר כנגד קבלות, לאחר אישור חברת הביטוח לקיום הנזק והערכתו על ידי שמאי. ההחזר יינתן בהתאם לתקרה שנקבעה בפוליסה ובהפחתה של השתתפות עצמית.

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הוא ביטוח אשר אליו מתחייב כל בעל דירה שנרכשה באמצעות נטילת הלוואת משכנתא מן הבנק, כאשר במהותו הוא ביטוח מבנה (בנוסף לפוליסת ביטוח חיים המהווה חלק מדרישות הבנק להבטחת ההלוואה).

חשוב לדעת כי ביטוח הדירה במסגרת ביטוח משכנתא אינו מעניק כל הגנה או כיסוי לבעל הנכס, והמוטב בפוליסה הוא הבנק. כמו כן ערך הפוליסה נקבע בהתאם לערך ההלוואה ולא בהתאם לשווי הנכס, מה שעשוי ליצור פערים גבוהים במקרה של אירוע ביטוחי.

ביטוח משכנתא לבדו אינו מהווה רכיב ביטוחי המגן על בעל הנכס, ומומלץ לרכוש ביטוח מבנה משלים לו.

ביטוח תכולה

ביטוח תכולה מיועד להגן על בעל הנכס ו/או הדיירים בו, מפני אירועים שונים שהביאו לאובדן ולהרס של רכוש יקר ערך. במקרה של שריפה, אסון טבע, פריצה וגניבה ואירועים אחרים, עשוי אדם למצוא את עצמו מאבד רכוש רב, בעל שווי כספי גבוה, ונאלץ להתמודד עם הוצאות גבוהות ולא מתוכננות במטרה לשוב לרמה ולאורח החיים הנדרש לו. ביטוח תכולה יספק פיצוי כספי שיאפשר את ההתחדשות והחזרה לאורח החיים, במהירות ומבלי הצורך לספוג עלויות כבדות.

מאחר וערך תכולת דירה משתנה בין אדם לאדם ועשוי לעמוד על הפרשים בני עשרות ומאות אלפי שקלים, ביטוח התכולה נמכר על פי הדרישה לסכום ההחזר, בהתאם להערכת ולרצון המבוטח. בכל מקרה של נזק מוכח יוכל המבוטח לתבוע מן הביטוח את ההוצאה על האובדן בפועל, ועד לתקרת הסכום שנרכשה על ידו.

הרחבות אפשריות

אחזקה ובעלות על דירה עשויה להוליד תביעות והוצאות אשר אינן נוגעות ישירות לנזק בדירה. לכיסוי הנזקים הללו קיימות הרחבות ביטוחיות אותן ניתן לרכוש כהשלמה לביטוח המבנה:

ביטוח אחריות צד שלישי – ביטוח אשר מכסה את אחריות המבוטח כלפי צד שלישי. ביטוח זה יעניק כיסוי לנזקים אשר נגרמו לרכוש משותף במבנה או לדירות אחרות הסמוכות לדירה המבוטחת, כתוצאה מנזק אשר נגרם להם בשל ליקוי מן הנכס המבוטח. לעניין זה נפוצים נזקי נזילה ורטיבות אשר חדרו מדירה אחת לאחרת, התפשטות של שריפה מן הדירה המבוטחת לכלל המבנה ואירועים נוספים.

ביטוח אחריות- נזקי גוף- הרחבה ביטוחית זו מגנה על בעל הדירה מפני תביעות נזקי גוף אשר התרחשו במסגרת אירועי תאונה בדירה המבוטחת. ביטוח זה חל על  עובדי משק הבית ומבקרים, אולם אינו חל על בני הבית.

ביטוח דירה הוא כלי חשוב בהגנה על הרכוש, כאשר אחזקה בדירה או בנכס נדל”ן ללא כיסוי ביטוחי מתאים חושפת את הבעלים לנזקים ולעלויות כבדות ועד לאובדן הנכס במקרה של אירועים ונזקים כבדים. עלות ביטוח הדירה לרוב נמוכה ושווה לכל נפש, כאשר חשוב להיוועץ בסוכן ביטוח מקצועי על מנת לרכוש את הכיסויים המתאימים לצורך בלבד.

שאלות ותשובות

נזקים אשר נגרמו בשל מגוון אירועים

רכישה של דירה, חדשה מקבלן או מיד שניה, היא בעבור מרבית האנשים עסקת הרכישה הגדולה ביותר שיבצעו והנכס היקר ביותר אשר עומד לרשותם. ביטוח הדירה נועד להגן על בעליה מאירועים שונים, החל מנזקי ומאסונות טבע, וכלה באירועי פשיעה, וונדליזם ונזקים שהתרחשו בתום לב.

נזקים אשר נגרמו בשל מגוון אירועים

רכישה של דירה, חדשה מקבלן או מיד שניה, היא בעבור מרבית האנשים עסקת הרכישה הגדולה ביותר שיבצעו והנכס היקר ביותר אשר עומד לרשותם. ביטוח הדירה נועד להגן על בעליה מאירועים שונים, החל מנזקי ומאסונות טבע, וכלה באירועי פשיעה, וונדליזם ונזקים שהתרחשו בתום לב.

נזקים אשר נגרמו בשל מגוון אירועים

רכישה של דירה, חדשה מקבלן או מיד שניה, היא בעבור מרבית האנשים עסקת הרכישה הגדולה ביותר שיבצעו והנכס היקר ביותר אשר עומד לרשותם. ביטוח הדירה נועד להגן על בעליה מאירועים שונים, החל מנזקי ומאסונות טבע, וכלה באירועי פשיעה, וונדליזם ונזקים שהתרחשו בתום לב.

נזקים אשר נגרמו בשל מגוון אירועים

רכישה של דירה, חדשה מקבלן או מיד שניה, היא בעבור מרבית האנשים עסקת הרכישה הגדולה ביותר שיבצעו והנכס היקר ביותר אשר עומד לרשותם. ביטוח הדירה נועד להגן על בעליה מאירועים שונים, החל מנזקי ומאסונות טבע, וכלה באירועי פשיעה, וונדליזם ונזקים שהתרחשו בתום לב.

נזקים אשר נגרמו בשל מגוון אירועים נזקים אשר נגרמו בשל מגוון אירועים

רכישה של דירה, חדשה מקבלן או מיד שניה, היא בעבור מרבית האנשים עסקת הרכישה הגדולה ביותר שיבצעו והנכס היקר ביותר אשר עומד לרשותם. ביטוח הדירה נועד להגן על בעליה מאירועים שונים, החל מנזקי ומאסונות טבע, וכלה באירועי פשיעה, וונדליזם ונזקים שהתרחשו בתום לב.רכישה של דירה, חדשה מקבלן או מיד שניה, היא בעבור מרבית האנשים עסקת הרכישה הגדולה ביותר שיבצעו והנכס היקר ביותר אשר עומד לרשותם. ביטוח הדירה נועד להגן על בעליה מאירועים שונים, החל מנזקי ומאסונות טבע, וכלה באירועי פשיעה, וונדליזם ונזקים שהתרחשו בתום לב.רכישה של דירה, חדשה מקבלן או מיד שניה, היא בעבור מרבית האנשים עסקת הרכישה הגדולה ביותר שיבצעו והנכס היקר ביותר אשר עומד לרשותם. ביטוח הדירה נועד להגן על בעליה מאירועים שונים, החל מנזקי ומאסונות טבע, וכלה באירועי פשיעה, וונדליזם ונזקים שהתרחשו בתום לב.

נזקים אשר נגרמו בשל מגוון אירועים נזקים אשר

רכישה של דירה, חדשה מקבלן או מיד שניה, היא בעבור מרבית האנשים עסקת הרכישה הגדולה ביותר שיבצעו והנכס היקר ביותר אשר עומד לרשותם. ביטוח הדירה נועד להגן על בעליה מאירועים שונים, החל מנזקי ומאסונות טבע, וכלה באירועי פשיעה, וונדליזם ונזקים שהתרחשו בתום לב.רכישה של דירה, חדשה מקבלן או מיד שניה, היא בעבור מרבית האנשים עסקת הרכישה הגדולה ביותר שיבצעו והנכס היקר ביותר אשר עומד לרשותם. ביטוח הדירה נועד להגן על בעליה מאירועים שונים, החל מנזקי ומאסונות טבע, וכלה באירועי פשיעה, וונדליזם ונזקים שהתרחשו בתום לב.רכישה של דירה, חדשה מקבלן או מיד שניה, היא בעבור מרבית האנשים עסקת הרכישה הגדולה ביותר שיבצעו והנכס היקר ביותר אשר עומד לרשותם. ביטוח הדירה נועד להגן על בעליה מאירועים שונים, החל מנזקי ומאסונות טבע, וכלה באירועי פשיעה, וונדליזם ונזקים שהתרחשו בתום לב.