search
close

ביטוח משכנתא

הרוב המוחלט של רוכשי הדירות בישראל נשען על הלוואת משכנתא- הלוואה ייחודית לצרכי דיור שמעניקים הבנקים, מה שמאפשר את הרכישה היקרה. בשונה מהלוואות אחרות המתבססות על יכולת כלכלית ויכולת העמידה בתשלומים ובהחזרים, הלוואות המשכנתא דורשות בטחונות נוספים, בניהם רישום הבנק המלווה בזכויות הדירה, וכן ביטוחים מתאימים.

ביטוח משכנתא הוא ביטוח אשר נועד להבטיח את כספי הבנק, בסיטואציות שונות, לרבות מוות או אובדן כושר עבודה של הלווה המחויב להחזרים, או לחילופין נזק מהותי לנכס.

ביטוח משכנתא נחלק לשני ביטוחים שונים:

ביטוח דירה- ביטוח הדירה לצורך אישור המשכנתא הוא למעשה ביטוח שנועד להעניק כיסוי בערך ההלוואה לנכס עצמו. הבנק המלווה- הוא המוטב של כספי הביטוח, במקרה של אירועים שונים בניהם נזקי טבע, נזקי אש ושריפה, שיטפונות והצפות, רעידת אדמה ונזקים אחרים. הכיסוי משרת במקרה זה לא רק את הבנק אלא גם את בעל הדירה, כאשר הוא מורחב לטיפול בנזקי צנרת, כיסוי לאובדן שכר דירה, נזקים לצד שלישי שנגרמו באחריות הדירה המבוטחת, ונזקים נוספים.

ביטוח חיים- ביטוח חיים הוא ביטוח מפני מוות ונזקי גוף אשר עורכים הלווים, כאשר גם כאן המוטב הוא הבנק. המקרה מוות של אחד מן הלווים- כספי הביטוח יועברו אל הבנק אשר העניק את ההלוואה, והם שיכסו את המשכנתא. ביטוח זה כולל גם אלמנטים ביטוחיים למקרה נכות ואובדן כושר עבודה, ובדומה לביטוח דירה גם הוא נערך על סכום ההלוואה.

ביטוח חיים לצורך משכנתא כולל חיתום רפואי וכרוך בהצהרת בריאות ובאישור חברת הביטוח, כאשר עלות הביטוח מושפעת מפרמטרים שונים בניהם: כמות הלווים המבוטחים, מצב בריאות וגיל.

ביטוח משכנתא דרך הבנק

במעמד החתימה על המשכנתא ובטרם העברת הכספים ללווים, נדרשת הסדרה של ביטוח המשכנתא, על פי דרישות הבנק. במטרה למקסם רווחים לרשות הבנקים השונים עומדות סוכנויות ביטוח עצמאיות, אשר הבנק יכוון ויציע את שירותיהן, תוך קיצור ההליך הבירוקרטי, לחתימה ולהסדרה במקום. אמנם מדובר בהליך נוח אשר מתבצע בסמיכות למעמד החתימה, כאשר לסוכנות הביטוח ולבנק ערוץ תקשורת נגיש ונוח, אולם לרוב מדובר יהיה בפוליסת ביטוח יקרה יותר מזו שניתן לרכוש באופן עצמאי.

הליך נטילת המשכנתא כולל בירוקרטיה וצורך בפעולות ובאישורים רבים, ואין סיבה לחסוך בשיחת טלפון והשוואת מחירים פשוטה, כאשר מחיר החיסכון יכול לעמוד על הפרשים של עשרות שקלים בחודש, לעתים למשך עשרות שנים.

גם במידה ונחתם ונרכש ביטוח דרך הבנק, ניתן בכל עת לבצע את השינוי, באמצעות רכישת ביטוח משכנתא משתלם יותר, וביטול הביטוח הקיים.

חשוב לדעת כי לבנק אין כל יכולת וסמכות לכפות ביטוח מטעמו על הלווה, בשום שלב שהוא.

סירוב לביטוח בעקבות ממצאים רפואיים

אחד הקשיים העומדים בפני אנשים בעלי מחלות רקע ואנשים אשר מצויים בקבוצות סיכון, הוא סירוב קבלתם לביטוח על ידי חברות הביטוח, שמסרבות ליטול את הסיכון ולשאת בהוצאות במקרה הצורך, ולמעשה בשל כך מנועים מלקבל הלוואת משכנתא.

במקרה כזה מומלץ לפנות לסוכנות ביטוח מנוסה בתחום ביטוחי החיים וביטוחי המשכנתא, אשר פועלת מול כל חברות הביטוח, ומנוסה בעריכת פוליסות אשר כוללות החרגה רפואית, פוליסות אשר אינן דורשות חיתום רפואי ופוליסות המכסות מוות מתאונה בשלב הראשוני של הביטוח. חשוב כמובן לוודא אל מול הבנק כי תנאי הפוליסה המאושרת מקובלים עליו לצרכי נטילת המשכנתא.

ייתכנו גם מקרים בהם אדם בריא יהיה למסורב ביטוח משכנתא, וזאת בשל קיום של מחלות בעברו הרפואי. במקרים הללו ניתן בהידברות עם חברת הביטוח והצגת מסמכים רפואיים אשר מעידים על מצב בריאותי תקין, להביא לשינוי ההחלטה ולרכישת פוליסת ביטוח.

ביטוח לבעלי מוגבלויות

על בסיס קושי דומה, גם נכים ובעלי מוגבלויות התקשו לקבל הלוואות משכנתא בשל סירוב חברות הביטוח לבטח אותם בביטוח חיים, בשל הסתכלות עליהם כבעלי סיכון גבוה ותוחלת חיים נמוכה יותר. תיקון 18 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות הביא לצעד נוסף לשוויון חברתי, כאשר התיקון קבע כי כל חברות הביטוח יהיו מחויבות לבטח נכים ובעלי מוגבלויות אשר עונים על דרישות החוק, וזאת ללא חיתום רפואי והצהרת בריאות. מטבע הדברים פוליסות אלו יקרות יותר, אולם פותחות אפשרות שלא הייתה קיימת בעבר.

אנחנו בחזי עובדיה ביטוח מאמינים כי ביטוח משכנתא זה משהו ששהו שמצריך מחשבה עמוקה היות והדבר גורר אחריו הלוואה ארוכת שנים.

שאלות ותשובות

האם ביטוח משכנתא מחליף ביטוח חיים קיים?

לא, ביטוח משכנתא הוא ביטוח על סכום ההלוואה בלבד, בו הבנק הוא המוטב במקרה של אירוע ביטוחי. לבעלי משפחות ולאנשים להם מוטבים תלויים, נכון לרכוש ביטוח חיים מתאים בנוסף לביטוח המשכנתא.

האם קיימת חובה לערוך את פוליסת ביטוח הדירה ופוליסת ביטוח החיים באותה חברת ביטוח?

אין חובה כזאת והמבוטח יכול לפצל ולאחד את הביטוחים כרצונו. יחד עם זאת, איחוד הביטוחים בסוכנות ביטוח אחת תספק נוחות ויעילות, ולרוב גם אפשרות מיקוח ומחירים משתלמים יותר.

במידה של נטילת משכנתא על ידי בי זוג, האם שני בני הזוג מחויבים בביטוח?

ההחלטה על דרישות הביטוח היא בידי הבנק ואינה נמצאת בהנחיות בנק ישראל. במקרים מסוימים בהם אחד מן הלווים בר סיכון ומתקשה בהצגת פוליסת ביטוח חיים, רשאי הבנק להסתפק בללוה מבוטח אחד על פי החלטתו.

כיצד ימומש ביטוח המבנה במקרה של נזק לדירה?

במקרה בו התקיים נזק אשר ניתן לתיקון כספי הביטוח יועברו ללווה המבוטח, כאשר תיקון הנזק והשבת הדירה למצבה ימצא באחריותו. במקרים מסוימים הפעולה תבוצע על ידי נותני שירות בהסדר מטעם חברת הביטוח ובאחרים באמצעות נותני שירות לבחירת המבוטח. רק במקרה של נזק מוחלט והרס המבנה הבנק ישתמש בזכאותו כמוטב בביטוח.

האם ביטוח יקר יותר הוא בהכרח ביטוח טוב יותר?

עולם ביטוח הוא עולם צרכנות, ובדומה למוצרי צריכה אחרים קיימים פערים בעלויות בין החברות השונות, במקרים רבים ללא קשר לאיכות המוצר. בשונה מביטוח חיים, אותו יכול המבוטח לבחור להרחיב, להוסיף כיסויים שונים ולהגדיל את תקרת הביטוח, ביטוח משכנתא מיועד למימוש של הבנק ומיועד לסכום ההלוואה בלבד, ועל כן השוואת המחירים היא הפרמטר העיקרי בבחירתו.