search
close

ביטוח חיים- העתיד של המשפחה שלך

ביטוח חיים הוא מונח כולל למגוון פתרונות ביטוחיים, אשר נועדו לצרכים שונים, בהתאמה לרוכש ולמוטבים. קיימים סוגים רבים של ביטוח חיים, החל מביטוחים הנרכשים על ידי המבוטח באופן בעצמאי על מנת להבטיח קיום הוגן ואיכות חיים למשפחתו במקרה של קרות מקרה ביטוחי, ביטוחי חיים הנרכשים לצורך הבטחת התחייבות כדוגמת ביטוח משכנתא וביטוחים הכוללים מרכיבים רחבים יותר וכוללים בתוכם רכיבי הגנה מפני אובדן כושר עבודה, נכות ורכיבי חיסכון.

עושים סדר בדברים:

רבים מאמינים כי במקרה הצורך רשת הביטחון הסוציאלית שמעניקה מדינת ישראל תהווה תמיכה מספקת, אלא שבפועל אין זה כך כלל ועיקר. הפיצוי והתמיכה אשר ניתנים לשארים מוגבלת בזמן ומיועדת לגילים הצעירים בלבד, ואובדן של הורה אהוב המשמש גם כצלע תמיכה כלכלית עשויה להביא לחורבן ולמשבר כאשר לצד ההתמודדות הרגשית מתקיימת ירידה של ממש בהכנסות וברמת החיים.

אמונה כוזבת נוספת נוגעת לביטוחים סטנדרטים קיימים, דוגמת ביטוח המשכנתא. עם לקיחת הלוואת משכנתא דורש הבנק מן הלווים לערוך לעצמם פוליסת ביטוח חיים, שתבטיח את התשלום לבנק, במקרה של אירוע מוות של הלווה. ביטוח זה אמנם מהווה פוליסת ביטוח חיים, וכוללת חיתום והצהרה רפואית כנדרש, אולם בסופו של יום המוטב בפוליסה הוא הבנק ולא שאריו של הלווה, ועל כן פוליסה שכזאת אמנם תותיר בידם את הנכס ללא תשלומי משכנתא, אולם גם לא תספק פיצוי אחר.

גם הביטוחים מסועפים הכלולים בתלוש השכר של עובדים שכירים עשויים להטעות, כאשר הם כוללים מרכיבים רבים של חיסכון לגיל השלישי, כנדרש בחוק, אולם לא תמיד מכילים את החלק הרצוי של הרכיב הביטוחי.

מה ההבדל בין ריסק לחיסכון?

שני המונחים הבולטים בעולם ביטוחי החיים הם ביטוח ריסק וחיסכון. סוכני הביטוח ממליצים לשלב בין השניים בכל תכנית ביטוח חיים, במטרה לקבל כיסוי מקיף ככל הניתן.

שני המונחים מייצגים למעשה את מה שרוכש הכסף בעבור המבוטח:

ביטוח ריסק- ביטוח ריסק הוא ביטוח אשר מעניק פיצוי כספי וחד פעמי למוטבי המבוטח במקרה של אירוע מוות. סכום הפיצוי נקבע מראש ונקוב בפוליסה בהתאמה לסכום התשלום החודשי ומימושו כפופה לתקופת אכשרה כמצוין בפוליסה. ביטוח ריסק ניתן לרכישה החל מגיל 18.

חיסכון- תכניות ביטוחיות רבות משלבות כיום בין חיסכון כספי המשמש לגיל פרישה או לצרכים אחרים לצד מרכיבים ביטוחיים. בתכניות אלו נקבע מראש על ידי המבוטח מהו האחוז מתוך התשלום אשר מיועד לרכיבים ביטוחיים, ריסק, ביטוח תאונות, וביטוחים נוספים, בעוד שיתרת הסכום מועברת לקרן אשר מנהלת את כספי המבוטח, במטרה לחסוך ואף למקסם אותו.

מהי תקופת אכשרה?

תקופת אכשרה היא תקופה בה המבוטח משלם בעבור הביטוח אולם עדיין לא רשאי לתמורה. תקופה זו מיועדת להגן על חברות הביטוח מרכישת פוליסות כוזבות על ידי מבוטחים אשר כבר נמצאים במצב סיכון.

המבנה הכלכלי של ביטוח מנוהל על ידי עיקרון נטילת סיכון שווה, בה המבוטח משלם על מוצר אותו לא בוודאות יצרוך, והחברה בתמורה לתשלום זה מתחייבת לתשלום שערכו עולה בהרבה על המשולם, מתוך הסבירות הנמוכה לקרות מקרה ביטוח.

לצורך הדוגמה, רכישת ביטוח חיים על ידי אדם חולה במחלה סופנית פוגעת בעיקרון זה, מאחר והסבירות שאדם כזה יסיים את חייו בטווח זמן צפוי גבוהה יותר.

אורך תקופת האכשרה נקבע על פי סוג הפוליסה ומצוין בפוליסה.

איך בוחרים בביטוח חיים?

ישנם מרכיבים רבים אשר משפיעים על ניהול הסיכונים ורכישת ביטוח חיים מתאים, ועל כן חשוב להסתייע בסוכן ביטוח מקצועי, אשר אינו מוכר תכנית ביטוחית כמוצר מדף, אם כי מיומן בביצוע התאמה אישית.

בין הפרמטרים בבחירת ביטוח חיים יש להביא בחשבון בתכנון הביטוח:

מצבו הבריאותי של המבוטח

היסטוריה רפואית משפחתית וסיכונים גנטיים

אורח חיים- אופי העבודה, תחביבים ופעילויות

מצב כלכלי- בחינת מקורות ההכנסה וההכנסות בפועל אל מול צרכי המשפחה, בחינת התלות הכלכלית של המוטבים במבוטח.

ביטוחים נוספים- האם קיימים ביטוחים נוספים במסגרת מקום עבודה, הפקדה לתכנית פנסיה כעצמאי, ביטוח קולקטיב בתכנית של בן/בת הזוג, ביטוח תאונות אישיות ואחרים. ביטוחים אלו נדרשים לעתים כחלק מפעילות ספורטיבית עממית או שייכות לארגון, והמבוטח לא תמיד מודע להם ולערכם.

חזי עובדיה, סוכן ביטוח מנוסה המתמחה בהתאמת תכניות ביטוחיות למשפחה, בבניית תכנית ביטוח מתאימה שמחד גיסא תהווה מטריה ביום גשום, ומאידך גיסא לא תכלול כפל ביטוחים ועלויות שאינן מותאמות.

שאלות ותשובות

מה ההבדל בין ביטוח בריאות לביטוח חיים?

בעוד שביטוח החיים כאמור בא לפצות את מוטבי המבוטח במקרה של מוות, ביטוח בריאות נועד לסייע לו במימון צרכים רפואיים יקרים במקרה הצורך. במקרה של מחלה, או אירוע הדורש התנהלות רפואית יקרה ומורכבת: ניתוחים, השתלות, תרופות שאינן בסל, ביטוח רפואי יסייע למבוטח לצלוח את התקופה. ביטוח זה הוא ביטוח שיפוי להוצאותיו ואינו כולל מרכיב של פיצוי.

האם ביטוח הפנסיה הניתן במסגרת העבודה מספק כביטוח חיים?

ביטוח הפנסיה כולל שלושה רכיבים: ביטוח חיים ריסק, ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, חיסכון פנסיוני לגיל פרישה. יש לוודא כי רכיב ביטוח החיים בתכנית מספק, על פי גובה ההכנסה וצרכי המבוטח ומשפחתו, כאשר במקרה הצורך ניתן להרחיב אותו.

מה ההבדל בין מוטבים לשארים?

שארים הם מי שנקבעו על פי חוק כיורשי המנוח, אלמן/ה וילדים, וחלוקת כספי הביטוח מתבצעת באחוזים הקבועים בחוק ומצוינים בפוליסה. לעומתם מוטבים הם מי שבחר המבוטח לציין בפוליסת הביטוח כזכאים לכל תגמול ופיצוי לאחר מותו, מחברת הביטוח. המבוטח אינו חייב לקבוע מוטבים, ובהיעדר קביעה כזאת שאריו יהיו המוטבים בפוליסה.

מה המרכיבים המשפיעים על עלות פוליסת ביטוח חיים?

עלות הפרמיה נגזרת מסכום הפיצוי שנרכש, גיל המבוטח, מצב בריאותו, ואורח חייו (עישון, פעילות אתגרית).

האם חברת הביטוח רשאית שלא לבטח את הפונה?

ככלל, חברת הביטוח רשאית לסרב לבטח אדם חולה או אדם שהחלים ממחלה מסכנת חיים, בביטוח חיים. יחד עם זאת, בזכות תיקון לחוק זכויות בעלי מוגבלויות משנת 2018, חברת הביטוח יחויבו לבטח בביטוח משכנתא בעלי מצב בריאותי לקוי ובעלי מוגבלויות. מטבע הדברים ביטוחים אלו יהיו יקרים ומורכבים יותר.